Jalan setapak - lumbungpadi

Jalan setapak

Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar,
cukuplah menjadi jalan setapak
yang dapat dilalui orang...

(WS. Rendra 1935-2009)